Hệ thống Fanpage TOM Express

Danh sách fanpage thuộc hệ thống và được sự bảo hộ của TOM EXPRESS
Những Fanpage thuộc danh sách bên dưới đều thuộc hệ thống truyền thông của TOM EXPRESS .
Quý khách có thể đối chiếu hình ảnh trang bìa bên dưới kèm mã số nhân viên , SDT có trùng khớp với thông tin, địa chỉ fanpage hay không ?
Ngoài ra quý khách chỉ gửi hàng về địa chỉ trụ sở chính và duy nhất của TOM EXPRESS tại địa chỉ :

Tiếng Nhật : 276-0021 千葉県八千代市下高野543-36
Tiếng Anh : 276-0021 Chiba ken, Yachiyo Shi, Shimokoya 543-36
Phiên âm : 276-0021 ちばけん、やちよし、しもこうや 543-36

Danh sách fanpage thuộc hệ thống và được sự bảo hộ của TOM EXPRESS
Những Fanpage thuộc danh sách bên dưới đều thuộc hệ thống truyền thông của TOM EXPRESS .
Quý khách có thể đối chiếu hình ảnh trang bìa bên dưới kèm mã số nhân viên , SDT có trùng khớp với thông tin, địa chỉ fanpage hay không ?
Ngoài ra quý khách chỉ gửi hàng về địa chỉ trụ sở chính và duy nhất của TOM EXPRESS tại địa chỉ :

Tiếng Nhật : 276-0021 千葉県八千代市下高野543-36
Tiếng Anh : 276-0021 Chiba ken, Yachiyo Shi, Shimokoya 543-36
Phiên m : 276-0021 ちばけん、やちよし、しもこうや 543-36