Điều kiện – điều khoản

Ngoài gói bảo hiểm mặc định .
Nếu muốn tham gia các gói bảo hiểm còn lại xin Quý khách hãy lưu ý những điều khoản sau đây:

Điều kiện

  • Hàng hoá tham gia các gói bảo hiểm khác ngoài (bảo hiểm mặc định) yêu cầu phải khai packing list theo mẫu .
  • Hàng hoá phải đầy đủ hoá đơn chứng từ .
  • Hoá đơn của Quý khách phải là hoá đơn chuẩn từ cửa hàng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoá đơn cung cấp là hoá đơn viết tay, hoá đơn Online
  • Hàng hoá được đóng 3% bảo hiểm trên tổng đơn hàng .

Điều khoản

  • Một kiện hàng được hiểu có khối lượng từ 25-30kg (Ví dụ: Quý khách gửi 100(kg) đóng thành 10 kiện mỗi kiện 10(kg), thì theo quy định ở đây hàng của Quý khách được tính 25(kg)/01 kiện, trường hợp này hàng của Quý khách được hiểu là 04 kiện )
  • Nếu Quý khách chỉ gửi 01 kiện duy nhất trên 15(kg) vẫn tính là 01 kiện.
  • Trong trường hợp mất mát xảy ra công ty sẽ đền bù cho Quý khách theo quy định và hoàn trả (nếu có) những khoản phí đã thu của Quý khách .
  • Quý khách gửi hàng về kho vui lòng đóng thật cẩn thận hàng hoá của mình .
  • Trong trường hợp hàng hoá hỏng hóc, móp méo,.. Trong quá trình vận chuyển lỗi do đóng gói, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.