Bảo hiểm mặc định

Bảo hiểm mặc định là gì ?

Chế độ bảo hiểm mặc định được hiểu như sau: Nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khi gửi hàng hoá tại TOM EXPRESS Quý khách hàng sẽ được Công ty đóng bảo hiểm mặc định cho hàng hoá của mình mà quý khách hàng không cần phải mất thêm chi phí.

Mức bảo hiểm mặc định có mức đền bù tối đa là ¥20.000/1kiện. Mức bảo hiểm này sẽ được chi trả trong trường hợp hàng hoá xảy ra sự cố mất mát. 

Có nghĩa khi Quý khách hàng gửi hàng hoá tại TOM EXPRESS hàng hoá của Quý khách sẽ luôn luôn được bảo hiểm mặc định với mức tối đa 20.000/kiện mà không cần phải đóng thêm bất kỳ chi phí cũng như làm bất kì thủ tục (khai báo, liệt kê, nộp hoá đơn chứng từ) nào.